Huidverzorging tijdens bestraling

Huidverzorging tijdens bestraling. Bij radiotherapie heeft de huid het flink te verduren. Er kan roodheid en branderigheid optreden. Of een droge en schilferige huid. Er kunnen zelfs nattende wonden ontstaan. Hoe verzorg je deze huidreacties en bestralingswonden?

Huidreacties en wonden ten gevolge van radiotherapie ontstaan doordat de ioniserende straling niet alleen in het tumorweefsel dringt, maar ook in het gezonde weefsel, waar het schade veroorzaakt als de straling het erfelijke materiaal (DNA) van de cel treft. Bij elke vorm van uitwendige bestraling kunnen huidreacties optreden als ‘bijwerking’ van de behandeling. Hoe ernstig die zijn, hangt af van de bestralingsdosis. Ook de grootte van het bestralingsveld en het bestralingsgebied spelen daarbij een rol: liezen, perineum, oksels, borsten, anus en het genitaal gebied zijn erg gevoelig voor huidreacties. Dat komt omdat op deze plekken de huidplooien tegen elkaar liggen en het gebied vaak wat vochtig is. Het gebruik van radiosensitizers, stoffen die de bestraling versterken, kunnen ook de kans op huidreacties vergroten. Tot slot maakt het ook nog uit hoe gevoelig de huid van de patiënt is: het huidtype speelt dus ook mee. ‘Er wordt weleens gezegd dat huidreacties vandaag de dag minder vaak voorkomen dan vroeger, omdat de bestralingstechnieken verbeterd zijn. Maar dat is slechts ten dele waar’, zegt Hildegard Buijl. Zij is WIS-consulent, een verpleegkundige die gespecialiseerd is in wond-, incontinentie- en stomazorg, in het Erasmus MC, Kanker Instituut in Rotterdam. Zij ziet alleen oncologische patiënten, en stelt dat er tegenwoordig therapieën zijn die juist méér huidreacties geven. ‘Dat is bijvoorbeeld het geval bij chemoradiatie, de gelijktijdige toediening van chemotherapie en radiotherapie. Chemotherapie versterkt de werking van de bestraling en andersom. De huid kan door deze behandeling flink kapot gaan.’ In de loop der jaren is er veel verbeterd, en zijn er producten ontwikkeld specifiek voor huidverzorging tijdens bestraling.

huidverzorging tijdens bestraling

Verschillende typen huidreacties

Als gevolg van radiotherapie kunnen er twee soorten huidreacties ontstaan: acute huidreacties en late huidreacties. Acute huidreacties gaan altijd over als de bestraling voorbij is, maar kunnen tijdens de periode van behandeling wel forse klachten veroorzaken. Er zijn drie gradaties te onderscheiden.
1. Erytheem oftewel roodheid;
2. Droge desquamatie, oftewel een droge, schilferige huid;
3. Nattende desquamatie of epidermolyse: een oppervlakkige, nattende wond die vaak pijnlijk is en ook altijd exsudaat produceert.
In Nederland en Vlaanderen bestaan geen landelijke richtlijnen voor huidverzorging tijdens bestraling: ieder ziekenhuis hanteert een eigen protocol. Patiënten die last hebben van roodheid en een trekkerig of branderig gevoel worden geinstrueerd om een neutrale, niet-vette crème te gebruiken die de huid verzorgt en beschermt.

Voor deze eerste 2 huidreacties heeft Jennifer Young nadat zij zelf met kanker te maken kreeg een product ontwikkeld. Dit product is geschikt voor huidverzorging bij bestraling, en is ontwikkeld in samenspraak met de Engelse medische staf op het gebied van bestraling en chemotherapie.

Het product bevat dan ook geen phyto-oestrogenen, is 100% natuurlijk. En per product zijn er slechts een tot enkele ingrediënten gebruikt, zodat de kans op irritatie uitgesloten is.

Wij zijn verheugd de lijn ” Beauty despite cancer” van Jennifer Young Skincare in Nederland te kunnen introduceren.